NAGRADNA IGRA: BREZPLAČNA RAČUALNIŠKA IGRA

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre – Brezplačna računalniška igra je Piksli.com, Marino Divjak s. p. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 4. aprila do vključno 20. aprila 2016 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/pikslicom. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme le organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki oddajo svoj e-naslov, všečkajo (če niso že) Facebook stran podjetja Piksli.com - www.facebook.com/pikslicom - in delijo nagradno igro na svoji časovnici. V petek, 10. 3. 2017 se nagradna igra konča in v ponedeljek 13. 3. 2017 bomo razglasili nagrajenca, in sicer preko e-pošte in z objavo na Facebook strani podjetja. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s Facebook profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na uradni Facebook strani podjetja.

4. Rezultati nagradne igre in prevzem nagrade

Nagrajenec bo obveščen preko e-pošte in naveden na Facebook strani. Za prevzem nagrade nagrajenec v roku 10 dni po obvestilu, da je nagrado prejel, kontaktira organizatorja, s katerim se dogovorita o prevzemu nagrade. Prevzem nagrade je možen izključno samo, če ima izbrani nagrajenec odprt račun na platformi STEAM, Valve Corporation.

5. Nagrada

Nagrada je brezplačna računalniška igrica RimWorld iz platfrome STEAM, Valve Corporation.
Natančneje zajema:
- računalniško igro RimWorld.

Nagrada ne zajema:
- raznih DLC-jev in dodatkov, v kolikor jih igra ima.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani www.facebook.com/pikslicom, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Ljubljana, 30. 1. 2017

© 2016 PIKSLI.COM - Vse pravice so pridržane!