NAGRADNA IGRA: BREZPLAČNA RAČUALNIŠKA IGRA

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre – Računalniška video igra je Piksli.com, Marino Divjak s. p. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 9. novembra do vključno 30. novembra 2017 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/pikslicom. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme le organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije.
Osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer zaposleni pri podjetju Piksli.com Marino Divjak s.p., ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki oddajo svoj e-naslov, všečkajo (če niso že) Facebook stran podjetja Piksli.com - www.facebook.com/pikslicom - in delijo nagradno igro na svoji časovnici. V četrtek, 30.11.2017 se nagradna igra konča in v ponedeljek 01.12.2017 bomo razglasili nagrajenca, in sicer preko e-pošte in z objavo na Facebook strani podjetja. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s Facebook profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na uradni Facebook strani podjetja.

4. Rezultati nagradne igre in prevzem nagrade

Nagrajenec bo obveščen preko e-pošte in naveden na Facebook strani. Za prevzem nagrade nagrajenec v roku 10 dni po obvestilu, kontaktira organizatorja, s katerim se dogovorita o prevzemu nagrade. V kolikor se nagrajenec v 10ih dneh ne odzove, do nagrade ne bo več upravičeni in organizator izbere novega nagrajenca. Prevzem nagrade je možen izključno samo, če ima izbrani nagrajenec odprt račun na platformi STEAM, Valve Corporation.

5. Nagrada

Nagrada je računalniška video igra Cuphead iz platfrome STEAM, Valve Corporation.
Natančneje zajema:
- računalniško igro Cuphead.

Nagrada ne zajema:
- raznih DLC-jev in dodatkov, v kolikor jih igra ima.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani www.facebook.com/pikslicom, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Ljubljana, 6. 11. 2017

© 2016 PIKSLI.COM d.o.o. - Vse pravice so pridržane!